Επιστροφές & Αλλαγές

Πολιτική επιστροφών

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε ένα προϊόν ή περισσότερα εντός προθεσμίας 10 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία που την παραλάβετε. Στη περίπτωση κατά την οποία η επιστροφή σας δεν αφορά λάθος της εταιρείας, αυτή σας επιβαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων. Στην περίπτωση που ο λόγος της επιστροφής σας αφορά σε λάθος της εταιρείας δεσμευόμαστε να αναλάβουμε το κόστος επιστροφής του προϊόντος.

Στο Έντυπο Επιστροφής σας δίνονται οι εξής εναλλακτικές:

Διαδικασία επιστροφής ενός προϊόντος

Σας επισημαίνουμε ότι όταν μας επιστρέφετε ένα προϊόν πρέπει να γνωρίζουμε τον αριθμό παραγγελίας, τον κωδικό του προϊόντος, καθώς και την επιθυμία σας για Αλλαγή.

Τα προϊόντα προς επιστροφή αποστέλλονται αποκλειστικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

ElliSargi Boutique

Κομνηνών 84,  551 32

Καλαμαριά ,Θεσσαλονίκη

Ελλάδα

ΤΗΛ: +30 2310 454 562

Email: info@ellisargi.com

Pin It on Pinterest